Entreprenörer


 

Inom ramen för varumärket Master Builders Solutions erbjuder BASF ett komplett utbud av välbeprövade lösningar, service och support till bygg- och anläggningsbranschen. Fokus ligger särskilt på entreprenörernas behov under alla delar av bygg-, renoverings- eller underhållsprojektet.

BASF:s omfattande utbud av produktsystem är sammanlänkat med ett vittförgrenat nätverk av BASF:s byggexperter. Deras kompetens bygger på mer än hundra års erfarenhet från byggbranschen. Vi tillför mervärde till byggarbetsplatsen genom att erbjuda entreprenörerna en unik och allsidig strategi. Vi har lokala rådgivare världen över som inför projektstarten gör en bedömning av vilka utmaningar projektet innebär utifrån rådande lokala förhållanden. Därefter tar de fram en komplett specialanpassad lösning. Eftersom vi har direktkontakt med dig kan vi avgöra vilka produktkombinationer och strategier som passar just ditt projekt. Vi kan också erbjuda skräddarsydd support på plats, teknisk rådgivning och utbildning på produkterna, allt för att underlätta användningen och förbättra den långsiktiga hållbarheten och säkerheten.

Betongframställning

Skydda betong

Reparera betong

Undergjutning

Vattentätning och tätning

Golvbeläggning

Innovationer

Lösningar för bostadshus

Lösningar för offentliga byggnader och affärslokal

Lösningar för parkeringsdäck

Lösningar för broar, järnväg och vägar

Lösningar för vattenindustrin

Lösningar för kraftindustrin

Lösningar för kemibranschen

Lösningar för livsmedelsindustrin

Lösningar för läkemedelsindustrin

Lösningar för elektronikbranschen

Lösningar för marina konstruktioner

Lösningar för vindkraftsfundament och torn

Lösningar för vård och omsorg

Lösningar för skolor och förskolor