ÄGARE/INVESTERARE


 

Under varumärket Master Builders Solutions tillhandahåller BASF det bredaste utbudet av produktsystem för olika typer av byggprojekt. Genom att samverka med våra kunder kan vi erbjuda särskilt stöd till ägare, investerare och fastighetsutvecklare. Våra specialanpassade råd och skräddarsydda lösningar innebär en kombination av marknadsledande produkter och världsomfattande expertkunskap som tillgodoser ägarnas och investerarnas krav på design och effektivitet.

Oavsett om det gäller nyproduktion, kreativa renoveringar eller strukturellt underhåll vet BASF:s experter att nyckeln till framgång ligger i att sätta sig in i och utvärdera varje projekt redan från början. Våra erfarna tekniker gör en bedömning av de specifika kraven på varje arbetsplats utifrån de lokala förutsättningarna för att sedan sätta ihop en helhetsstrategi.

BASF:s innovativa produkter och lösningar hjälper kunderna att spara tid och pengar. Vi ser till att konstruktionerna uppförs eller renoveras snabbt och effektivt med föga eller ingen spilltid. Våra hållbara lösningar bidrar till att förlänga underhållscyklerna. Genom ökad kostnadseffektivitet får ägaren en högre avkastning på sin investering. Dessutom hjälper BASF kunderna att åstadkomma miljömässigt hållbara konstruktioner genom att utveckla produkter som är miljögodkända enligt klassificeringssystem som LEED, BREEAM och DGNB.

På BASF gör vi också industriinvesteringar och vi vet därför vad som krävs för att ett byggprojekt ska lyckas. Därför är vi mycket noga med riskhanteringsaspekten under planeringen. Vi ger dig som investerare eller ägare råd och vägledning så att du kan minimera dina risker genom att använda helt kompatibla produktsystem och försäkra dig om ett professionellt arbetsresultat och problemfri installation med rekommenderade applicerare som har fått utbildning av BASF.

Betongframställning

Skydda betong

Reparera betong

Undergjutning

Vattentätning och tätning

Golvbeläggning

Innovationer

Lösningar för bostadshus

Lösningar för offentliga byggnader och affärslokaler

Lösningar för parkeringsdäck

Lösningar för broar, järnväg och vägar

Lösningar för vattenindustrin

Lösningar för kraftindustrin

Lösningar för kemibranschen

Lösningar för livsmedelsindustrin

Lösningar för läkemedelsindustrin

Lösningar för elektronikbranschen

Lösningar för marina konstruktioner

Lösningar för vindkraftsfundament och torn

Lösningar för vård och omsorg

Lösningar för skolor och förskolor