Tjänster indelade efter yrkeskategori


Master Builders Solutions från BASF är ett utbud av avancerade kemiska lösningar för nyproduktion och underhåll, reparation eller renovering av redan befintliga konstruktioner.

Här hittar du detaljerad information om våra specialanpassade lösningar för din yrkeskategori.
Digitala tjänster

Digitala tjänster

Master Builders Solutions erbjuder en mängd olika onlinetjänster och digitala tjänster

Läs mer ...
Beställare

Beställare

Läs mer ...
Betongtillverkare

Betongtillverkare

Läs mer ...
Cementtillverkare

Cementtillverkare

Läs mer ...
Entreprenörer

Entreprenörer

Läs mer ...
Gruvföretag

Gruvföretag

Läs mer ...
Specialistapplicerare

Specialistapplicerare

Läs mer ...
Tunnelentreprenörer

Tunnelentreprenörer

Läs mer ...
Ägare/investerare

Ägare/investerare

Läs mer ...