MasterTop-golvbeläggningar

MasterTop-produktpaletten från BASF:s Master Builders Solutions omfattar hårdbetong, epoxi- och polyuretanbaserade golvbeläggningssystem med många användningsområden som är lämpliga för såväl dekorativa som industriella ändamål. Golvbeläggningarna kan påföras på mineralbaserade underlag, t.ex. betong, cementgolv och andra typer av underlag.

Dekorativa golvbeläggningar

De förstklassiga MasterTop-polyuretangolvprodukterna imponerar med flexibilitet, stabilitet, spricköverbryggning, repningshållfasthet och lång livslängd. De dekorativa golvbeläggningarna är särskilt lämpliga för offentliga byggnader, hotell, gallerior samt vårdinrättningar och skolor. De fogfria MasterTop-golvbeläggningarna anpassas beroende på system.

  • Hygieniska, fogfria och hållbara ytor som också är lätta att rengöra
  • Stegljudsisolering
  • Halkskydd

MasterTop-golvbeläggningar för industri

MasterTop erbjuder även epoxihartsbaserade golvbeläggningar för industrin. Dessa golvbeläggningar används huvudsakligen i produktionsanläggningar och lagerlokaler och anpassas enligt de krav som ställs.

  • Tål mekanisk belastning 
  • Kemikalieresistent
  • Antistatiskt
  • Halksäkert

I produktsortimentet MasterTop levererar vi även hårdbetong och cementbundna golvbeläggningar som är särskilt lämpliga när det krävs kostnadseffektiva och slitstarka golvbeläggningar i produktionsanläggningar och lagerlokaler. Dessa hårda, cementbundna golvbeläggningar består av sand, speciella typer av cement och hårda tillsatsmaterial. Detta ger en hög mekanisk beständighet och portföljen kompletteras med golvbeläggningar av polyuretan och epoxiharts.

En pålitlig partner för era krav på golv

Vårt tekniska serviceteam från BASF ger stöd i form av rådgivning vid valet av golvsystem som passar er. På så sätt tar ni hänsyn till produktens hela livscykel för att få fram det mest högkvalitativa, hållbara och lönsamma golvsystemet med lägst emission. Våra MasterTop-golvbeläggningar utvecklas så att de uppfyller era specifika behov och krav på golv. De gör det dessutom möjligt med en kort bearbetningstid och kan snabbt återigen tas i bruk.

MasterTop-produkter

 

MasterTop 1209 R

Epoxihartssystem med färgad kvartssand

Läs mer ...

MasterTop 1728

MasterTop 1728

Diffusionsöppen epoxiförsegling

Läs mer ...

MasterTop 1273

MasterTop 1273

Golvbeläggning av epoxiharts för höga belastningar

Läs mer ...

MasterTop 1278

Golvbeläggning av epoxiharts för skydd av vatten

Läs mer ...

MasterTop 1324

MasterTop 1324

Golvbeläggningar av polyuretan för många ändamål

Läs mer ...

MasterTop 1325

MasterTop 1325

Dekorativa och komfortabla golvbeläggningar

Läs mer ...

MasterTop 1326

MasterTop 1326

Kreativa och komfortabla golvbeläggningar

Läs mer ...

Hämtningsbara filer