MasterSet AC 220 – frysnedsättande tillsats för produktion av betong och bruk

Tidigare: Natriumnitrat 40 %

 

Hur verkar MasterSet AC 220?

MasterSet AC 220 är ett kloridfritt, fryspunktsnedsättande tillsats som ger styrkeutveckling ned till -15 ºC utan uppvärmning av betongen.  Tillsatsen är kloridfri. MasterSet AC 220 bidrar till att vattnet inte fryser i betong och bruk. Hydratiseringsprocessen kan fortsätta så länge fritt vatten är tillgängligt.

 

Hur uppfyller MasterSet AC 220 kundernas krav?

MasterSet AC 220 ger följande fördelar:

  • Arbetet kan utföras vid låga temperaturer utan tillförsel av värme.
  • Sparar kostnader för uppvärmning.
  • Hållfasthetsutveckling vid minusgrader 

Hämtningsbara filer