MasterSeal 550

Vattentätande och flexibelt cementbaserat tunnputsbruk

 

Hur fungerar MasterSeal 550?

MasterSeal 550 er en vattentätande och flexibelt cementbaserat tunnputsbruk för användning mot både negativt och positivt vattentryck. Karbonatiseringsbromsande och öppet för diffusion av vattenånga.
MasterSeal 550 kan på grund av sina speciella egen-skaper användas för vattentätning av:

 • Dricksvattentankar
 • Vattenreningsanläggningar
 • Vattentankar
 • Badrum, kök
 • Källare
 • Invändiga och utvändiga väggar på nya och gamla bygg-nader
 • Fuktiga rum

Vilka unika egenskaper har MasterSeal 550?

 • Klart för användning efter blandning av de två kompo-nenterna
 • Vattentätt
 • Flexibelt, spricköverbryggande
 • Utmärkt vidhäftning på betong och andra material, t.ex. natursten, mineraliska byggmaterial, metall m.m.
 • Produkten är resistent mot frost och tösalter efter härd-ning.
 • Öppet för diffusion av vattenånga.
 • Godkänd för användning i kontakt med dricksvatten och foder.
 • Tixotropt; enkelt att påföra även på lodräta ytor.
 • Kostnadseffektivt
 • Kan påföras med spruta
 • För användning inom- och utomhus (UV-resistent)
 • Slitstarkt
 • Karbonatiseringsbromsande.

Hämtningsbara filer