MasterSeal

Vattentätningar och tätningsmedel


Hur fungerar MasterSeal?

MasterSeals produktutbud av manuellt applicerbara och sprutbara vattentätningsprodukter har en sammansättning som stoppar vattenläckor och inträngande fukt i många olika nya och befintliga konstruktioner. Vår mångsidiga, marknadsledande och innovativa teknik passar för vattentätning av alla typer av konstruktioner inklusive parkeringsplatser, vägkonstruktioner, industriområden, anläggningar för hantering av dricksvatten och spillvatten, rör och underjordiska konstruktioner.

 

Vad är det som gör MasterSeal till en unik lösning för kunden?

Lokal konstruktionsexpertis kombinerad med mer än 100 års erfarenhet av produkttillverkning har lett till oräkneliga intressanta konstruktioner och lyckade vattentätningsprojekt över hela världen. Vårt globala nätverk av experter förser ägare, investerare samt specificerande och applicerande part med de tekniska lösningar som krävs för att klara av utmanande projekt. Vid krävande tillämpningar, till exempel parkeringshus, broar och stadion, där konstruktionerna ständigt exponeras för väder och vind och utsätts för nötning så ger våra tåliga vattentätande beläggningar en enastående hållbarhet och långa livscykler.

Byggnadsindustrin kan dra nytta av vår detaljerade kunskap om korrosiva miljöer i spillvattenanläggningar, i kombination med över hundra års kunskaper om reparation och skydd av betong. Detta gör BASF till världsledande inom vattenhantering. Vår högklassiga teknik testas noga så att den uppfyller lokala krav och bibehåller sina egenskaper under lokala miljöförutsättningar.

 

Vattentäta helhetslösningar för alla konstruktioner

Våra skräddarsydda produktkombinationer innehåller teknik som är snabbast och enklast möjliga att installera. Vi skapar en komplett systemlösning – det mest ekonomiska och tidseffektiva vattentätningsalternativet för varje enskilt projekt.

Expertrådgivning och kompatibilitet mellan systemen för vattentätning och reparation är viktiga faktorer för ett lyckat projekt.

  • Trafik och framkomlighet
  • Vatten och vattenvård
  • Underjordssystem

MasterSeal 6100 FX

Läs mer ...

MasterSeal 345

Läs mer ...

MasterSeal 550

Läs mer ...