MasterGlenium SKY 612


Tidigare produktnamn: Glenium SKY 612

Hur fungerar MasterGlenium SKY 612?

MasterGlenium SKY 612 tillsätts samtidigt med blandningsvattnet eller direkt i den färska betongen. Tillsätt aldrig MasterGlenium SKY 612 i torr ballast eller cement. För tillverkning av saltfrostbeständig betong rekommenderar vi MasterGlenium SKY 612 tillsammans med luftporbildaren MasterAir. MasterGlenium SKY 612 kan kombineras med alla typer av flyttillsatsmedel baserade på karboxylateter. Kombination av andra typer av flyttillsatsmedel kan dock orsaka omedelbar konsistensförlust.


Vad gör MasterGlenium SKY 612 till en unik lösning?

  • Något längre öppethållandetid kombinerat med kort bindetid.
  • Förbättrad reologi ihop med krossmaterial
  • Mindre vibreringsbehov
  • Mycket god stabilitet
  • Förmåga att bygga struktur i vila – MINSKAT FORMTRYCK