MasterEmaco S 5300

Cementbaserat reparationsbruk

Vad är MasterEmaco S 5300?

MasterEmaco S 5300 är ett tixotropt lätt, medelstarkt, högbyggande reparationsbruk från 5 upp till 75 mm tjocklek, klass R3. Det är ett material som är klart för att appliceras för hand, med murslev eller spruta på horisontella och vertikala områden och områden ovanför huvudet. När det blandas med vatten bildar det ett bruk med exceptionellt många användningsområden. MasterEmaco S 5300 används för medelstark reparation, reparation av byggnadsstrukturer av betongelement såsom balkongkanter, taksprång och plan, parkeringshus med flera våningar, överstycken och balkar i kommersiella eller privata byggnader och för konsoler.

Vad gör MasterEmaco S 5300 till en unik lösning?

MasterEmaco S 5300 tillåter reparation av medelstark betong utan problem med differentiell rörelse på grund av dess medelstyrka och lägre elasticitetsmodul med elastiska egenskaper. Det innehåller speciella cementtyper, välgraderade sandtyper, noggrant valda tillsatser och fibrer som minskar krympning och ger utmärkta appliceringsegenskaper och tillåter applicering av högbyggande bruk i en tjocklek på upp till 75 mm i ett skikt.

Höga prestandaegenskaper för MasterEmaco S 5300 är grunden för att förlänga byggnadsstrukturens livslängd.

MasterEmaco S 5300 har utvecklats baserat på ny teknologi för att uppnå lägsta spricktendens, god vatten- och kloridresistens, sulfatresistens och hög beständighet mot karbonatisering.

Dessa egenskaper är grunden för framgångsrikt förbättrad hållbarhet och för att avsevärt förlänga byggnadsstrukturens livslängd.

Hämtningsbara filer

MasterEmaco S 5300: Säkerhetsdatablad

pdf (55,63 Kb)

MasterEmaco S 5300: Tekniskt datablad

pdf (119,90 Kb)