MasterAir 100

Luftporbildande tillsatsmedel för betong


Hur fungerar MasterAir 100?

MasterAir är ett luftporbildande tillsatsmedel som skyddar betongen mot frostskador genom att skapa ett mycket stabilt system med små, tättliggande luftporer.

MasterAir används utomhus i betong som utsätts för temperaturer under 0 °C. Normal lufthalt ska vara 4 - 6 %.


Vilka är produktens unika fördelar?

Små tätt liggande luftporer samt väldigt stabil.

Hämtningsbara filer