Ucrete RG – puts med polyuretan för hård belastning

Ucrete RG

Hur fungerar Ucrete RG?

Unik polyuretanteknologi för hård belastning med exceptionell resistens mot aggressiva kemikalier och höga temperaturer – detta är Ucrete RG. Ucrete RG är tät och ogenomtränglig för att skydda betong och säkerställa inneslutning.

Noggrant val av råvaror och användningen av ett begränsat antal specialister för påföring garanterar en optimal installation och en lång livslängd. 

Vad gör Ucrete RG till en unik lösning?

Ucrete RG för rännor och hålkäl har en kombination av hållbarhet och enkel rengöring som är ett unikt erbjudande som uppfyller kraven inom livsmedels- och dryckesindustrin, de kemiska och farmaceutiska industrierna. 

Ucrete RG uppfyller kundens krav inom olika industrisektorer där det krävs robusta inklädnader för fördämning och hålkäl.

Ucrete RG puts är tätt och ogenomträngligt och ger en perfekt finish för hålkäl inom livsmedels- och dryckesindustrierna, de farmaceutiska och kemiska industrierna och överallt där det krävs en robust beklädnad.

Ucrete RG-puts tål fuktiga underlag och är snabbhärdande, vilket underlättar underhållet när byggschemat är snävt. Tiden för avbrott reduceras när putset används för renoveringar.

Kombinationen av temperaturbeständighet, kemisk resistens, slaghållfasthet och slitstyrka garanterar att en korrekt specificerad Ucrete-yta kommer att hålla i många år. När man beaktar risken för hygien och säkerhet med felaktiga golv tillsammans med kostnaderna för den tid det tar att sköta dem och den förlorade produktionen när de ska bytas, är det tydligt att Ucrete-golv ger den bästa valutan för pengarna, eftersom dessa golv håller länge.

Skyddande Ucrete-ytbehandlingar med harts har använts brett inom hela livsmedelsindustrin och den kemiska industrin i mer än 40 år, med många äldre golv som fortfarande används, och är godkända för användning i anläggningar där man arbetar med HACCP-baserade livsmedelssäkerhetssystem. De innehåller inga lösningsmedel och har belönats med Eurofins Gold Seal-märkningen för inomhusluftens kvalitet. De förorenar inte ens livsmedel under påföringen och bidrar inte till biologisk tillväxt. 

Ucrete sätter riktlinjen för skyddande ytbehandlingar med harts genom denna kombination av långsiktig prestanda och oberoende certifieringar.

För inklädnader för fördämning och hålkäl i aggressiva miljöer, har Ucrete RG ingen motsvarighet.

Hämtningsbara filer

Ucrete RG Tekniskt datablad

pdf (67,63 Kb)

Ucrete RG: DoP

pdf (100,87 Kb)

Kontakt

Sören Wingstrand

Sören Wingstrand

Account Manager Construction Systems

+46 734 212 752

Kontakt

André Mac-Donald

André Mac-Donald

Account Manager Construction Systems

+46 731 574 903