UCRETE HF60RT – polyuretangolv för hård belastning

Ucrete HF60RT 

Vad gör Ucrete HF60RT?

Unik polyuretanteknologi för hård belastning med exceptionell resistens mot aggressiva kemikalier och hög mekanisk belastning: Detta är Ucrete HF60RT. Ucrete HF60RT har en lättstrukturerad yta och klarar på så sätt att ge säkra och tilltalande golv i våta miljöer.

Det noggranna urvalet av råvaror och ett på förhand framställt urval av specifika fyllmedel garanterar en optimal bearbetning och en lång livslängd.

Varför är Ucrete HF60RT en unik lösning?

Ucrete HF60RT-golvbeläggningar förenar hållbarhet, snabb bearbetning, tilltalande utseende och lätt skötsel och är därmed ett unikt erbjudande som uppfyller kraven inom livsmedels- och mejeriindustrin.

Ucrete HF60RT uppfyller kundernas förväntningar inom de mest skilda industrisektorer som behöver slitstarka och hygieniska golv.

Ucrete HF60RT-golven är mycket täta och ogenomträngliga och erbjuder den perfekta ytan för alla våtbearbetningar inom- och utomhus inom livsmedelsindustrin, de farmaceutiska och kemiska industrierna och överallt där ett tåligt och hygieniskt golv behövs.

Ucrete HF60RT-golv tål fuktiga underlag, är snabbhärdande och förbättrar möjligheterna att hålla tider när byggschemat är snävt. Tiden för avbrott reduceras dessutom när golvet används för renovering.

Kombinationen av temperaturbeständighet, kemisk resistens, slaghållfasthet och slitstyrka garanterar ett korrekt specificerat Ucrete-golv som håller i många år. När man beaktar risken för hygien och säkerhet med felaktiga golv tillsammans med kostnaderna för den tid det tar att sköta dem och den förlorade produktionen när de ska bytas, är det tydligt att Ucrete-golv ger den bästa valutan för pengarna, eftersom dessa golv håller länge.

Ucrete-golv har använts brett inom hela livsmedelsindustrin i över 40 år. Många äldre golv är fortfarande intakta och är godkända för användning i anläggningar där man arbetar med HACCP-baserade livsmedelssäkerhetssystem. De innehåller inga lösningsmedel och har belönats med Eurofins Gold Seal-märkningen för inomhusluftens kvalitet i slutna utrymmen. De förorenar inte livsmedel ens under påföringen och bidrar inte till biologisk tillväxt.

Ucrete sätter riktlinjen för golvbeläggning inom livsmedelsindustrin med denna kombination av långsiktig prestanda och oberoende certifieringar. För en snabb bearbetning av värmeresistenta golv i våta miljöer har Ucrete HF60RT ingen motsvarighet.

Ucrete HF60RT Systemuppbyggnad 

Hämtningsbara filer

Ucrete HF60RT Tekniskt datablad

pdf (182,03 Kb)

Ucrete HF60RT: DoP

pdf (101,50 Kb)

Kontakt

Sören Wingstrand

Sören Wingstrand

Account Manager Construction Systems

+46 734 212 752

Kontakt

André Mac-Donald

André Mac-Donald

Account Manager Construction Systems

+46 731 574 903