MasterTop 1273: Golvbeläggning av epoxiharts för höga belastningar

MasterTop 1273 

Vad är MasterTop 1273 och var används dessa system?

MasterTop 1273 är en fogfri golvbeläggning av epoxiharts som påförs i flytande form. Golvbeläggningen finns i olika varianter och kan därför anpassas individuellt efter era behov. MasterTop 1273-systemen erbjuder släta och halksäkra ytor med antistatiska utföranden och finns i olika skikttjocklekar. Det nya golvbeläggningssystemet MasterTop 1273 ESD eliminerar elektrostatisk laddning i enlighet med ESD-kraven enligt DIN EN 61340-5-1 och är därmed idealiskt för belastade golv som måste skyddas mot elektrostatisk laddning.

På grund av den höga mekaniska och kemiska beständigheten kan MasterTop 1273-systemen användas inom följande områden:

 • Produktions- och förpackningsanläggningar
 • Höglager
 • Anläggningar för våtbearbetning
 • Kontors- och affärslokaler

Vilka fördelar ger MasterTop 1273-industrigolv er?

 • Motståndskraftig
  Den robusta beläggningen tål både mekaniska belastningar och aggressiva kemikalier
 • Säker
  Möjligheten att justera halksäkerheten gör att arbetena kan utföras i en säker miljö
 • Kostnadsbesparande
  En enkel rengöring av fogfria och sammanhängande golvytor ger långsiktigt låga underhållskostnader

MasterTop 1273-systemvarianter

MasterTop 1273 R med halksäkerhet
MasterTop 1273 AS som antistatiskt utförande
MasterTop 1273 E som halksäker variant för lätta till medeltunga belastningar
MasterTop 1273 S som strukturerad och halksäker variant för medeltunga belastningar
MasterTop 1273 ESD som en variant med skydd mot elektrostatisk laddning motsvarande ESD-kraven enligt DIN EN 61340-5-1

Hämtningsbara filer

MasterTop 1273 AS: Systemdatablad

pdf (227,72 Kb)

MasterTop 1273 Systemdatablad

pdf (170,99 Kb)

Referens - Hilti Center Århus

pdf (248,04 Kb)

Kontakt

Sören Wingstrand

Sören Wingstrand

Account Manager Construction Systems

+46 734 212 752

Kontakt

André Mac-Donald

André Mac-Donald

Account Manager Construction Systems

+46 731 574 903