​MasterTop 1209 R

Epoxihartssystem med färgad kvartssand

 

Vad är MasterTop 1209 R och var används det?

MasterTop 1209 R, epoxihartssystem med färgad kvartssand och halksäker yta.
MasterTop 1209 R är lämplig för medelhårt belastade industrigolv när det behövs en halksäker och dekorativ yta i till exempel:

  • Produktions- och lagerhallar
  • Kök
  • Faciliteter för catering
  • Våt bearbetning
  • Byggande av kommersiella byggnader

Hur upplever du fördelarna med MasterTop 1209 R?

MasterTop 1209 R ger en halksäker och dekorativ yta som kan fås i många olika färger.

Hämtningsbara filer

MasterTop 1209 R: Systemdatablad

pdf (246,48 Kb)

Kontakt

Sören Wingstrand

Sören Wingstrand

Account Manager Construction Systems

+46 734 212 752

Kontakt

André Mac-Donald

André Mac-Donald

Account Manager Construction Systems

+46 731 574 903