MasterSure 910

Konsistenskontroll med polymerteknik EN 934-2 T2

Vad är MasterSure 910?

MasterSure 910 rekommenderas för tillverkning av självkompakterande betong som kräver låg viskositet och långt öppethållande.
MasterSure 910 är tillverkad av polymerer, som ger låg viskositet, avsevärt förbättrar och upprätthåller bearbetbarheten hos betongen över en lång tid.
MasterSure 910 bör användas som en del av ett koncept, för lågviskös betong med långt öppethållande. Den skall användas ihop med en MasterGlenium-produkt för optimalt resultat.

Vad gör MasterSure 910 till en unik lösning?

Fördelar med MasterSure 910:

  • Upprätthålla bearbetbarheten hos betong med låg vis-kositet
  • Styra och upprätthålla konsistensen
  • Förbättrad reologi (låg viskositet)
  • Flexibel anpassning till transport och hanteringstider
  • Använd i kombination med MasterGlenium -serien
  • Minskad risk nedgången förlust
  • Ingen retardation
  • God kompatibilitet med alla typer av cement och mineraltillsatser

Hämtningsbara filer

MasterSure 910: Säkerhetsdatablad

pdf (112,62 Kb)

MasterSure 910: Tekniskt datablad

pdf (40,05 Kb)