MasterSet Delvo

Tidigare produktnamn: Delvo Stabilizer

Hur fungerar MasterSet Delvo?

MasterSet Delvo är en unik kemisk produkt som avbryter den normala hydratiseringen hos sprutbetongen fullständigt under ett par timmar eller några dagar, allt efter önskemål. MasterSet Delvo skapar en skyddande barriär runt alla typer av cementmineraler. (C3S, C3A, C2S, C4AF och gips).

Hydratiseringen kan återupptas när som helst genom tillsats av lämplig accelerator.

Användning

MasterSet Delvo kan användas i alla typer av sprutbetonger för våt- och torrsprutning:

Med MasterSet Delvo kan en betongblandning hållas färsk i upp till 3 dygn.

Vad gör MasterSet Delvo till en unik lösning?

Möjliggör upp till 3 dygns öppethållande

Hämtningsbara filer

MasterSet DELVO: Säkerhetsdatablad

pdf (45,67 Kb)

MasterSet DELVO: Tekniskt datablad

pdf (42,99 Kb)