MasterSet 51

Tidigare produktnamn: Rheomac Frost 51 %

Hur fungerar MasterSet 51?

MasterSet 51 är en kloridfri tillstyvnadsaccelerator för betong.

MasterSet 51 möjliggör gjutning vid låga temperaturer.

Normal dosering 2 - 4 % av cementvikten

Användningsområde

MasterSet 51 kan användas som tillstyvnadsaccelerator eller fryspunktsnedsättande tillsatsmedel vid temperaturer ner till -15 °C.


Vad gör MasterSet 51 till en unik lösning?

  • Påskyndar bindningen
  • Skyddar mot frysning
  • Verksam till -15 °C
  • Reducerar risken för armeringskorrosion
  • Påskyndar härdningen
  • Plasticerande verkan
  • Förkortar väntetid vid golvläggning
  • Kan användas som fryspunktsnedsättande tillsatsmedel

Kontakta gärna din lokala BASF-representant för doseringsförslag

Hämtningsbara filer

MasterSet 51: Prestandadeklaration

pdf (74,33 Kb)

MasterSet 51: Säkerhetsdatablad

pdf (217,34 Kb)

MasterSet 51: Tekniskt datablad

pdf (144,93 Kb)