MasterSeal 7000 CR – Skydd av betong i reningsverk

MasterSeal 7000 CR

Betongen i reningsverk är utsatt för komplexa fysiska och kemiska belastningar. MasterSeal 7000 CR är specialdesignad för att hantera dessa utmaningar.

Resistent mot biogen svavelsyra

MasterSeal 7000 CR är resistent mot slitage och biogena svavelsyraangrepp och är därför idealisk till de extrema förhållandena i förbehandlings- och luftningstankar, rötkammare och avloppsrör. Produktens dynamiskt och statiskt spricköverbryggande egenskaper skyddar betongen mot sprickbildning och förlänger på så sätt konstruktionens livslängd.

  Dokumenterad hållbarhet
  

Produktegenskaper


 Snabb och enkel applicering med rulle eller spruta vid temperaturer från 5oC till 35oC

 Utmärkta härdningsegenskaper innebär snabb återupptagning av driften

 Specificerad kemikalieresistens, inklusive höga koncentrationer av biogen svavelsyra

 Spricköverbryggande för sprickor upp till 0.7 mm

 Maximal fukttolerans inklusive applicering på fuktiga underlag

Snabb och enkel applicering – även på fuktiga underlag

Tack vare den lätta appliceringen med spruta eller rulle samt kompatibiliteten med fuktiga underlag är MasterSeal 7000 CR särskilt lämplig för förhållandena i reningsverk. Snabb återupptagning av driften – vilket alltid är viktigt när man stoppar ett reningsverk – påskyndas också tack vare produktens korta härdningstid som tillåter kontakt med vatten redan 24 timmar efter applicering vid 20 ˚C.

Applicering med spruta

Snabb och enkel applicering med spruta vid temperaturer från 5 °C till 35 °C

Video: Applicering med spruta av MasterSeal 7000 CR

Manuell applicering

Snabb och enkel applicering med rulle vid temperaturer från 5 °C till 35 °C

Video: Manuell applicering av MasterSeal 7000 CR

Utmaningar vid avloppsvattenrening

1. Stark ström av vatten som innehåller fasta partiklar > Nötning

2. Krympning av betong och korrosion av stålarmering >Sprickor, läckage och skada på konstruktioner

3. Förekomst av kemikalier och förutsättningar för biogena svavelsyror > Kemiskt angrepp

Förläng konstruktionernas livslängd och minska underhåll och reparationer

Användningsområden

  • Kommunal och industriell avloppsvattenrening både i inlopps- och utloppsområden
  • Biogasanläggningar – rötkammare
  • Tankgårdar inom industrin
  • Avloppsrör

Försedimenteringsbassäng vid ett reningsverk i Poznan, Polen

Sekundära magasin vid ett reningsverk i Málaga, Spanien

Kemiskt skydd av nedstigningsbrunn i Italien

Kemiskt skydd av tankgård i Italien

 

Systemuppbyggnad

MasterSeal 7000 CR består av två komponenter: primern MasterSeal P 770 och membranet MasterSeal M 790, som båda baseras på tekniken Xolutec™. De två färgerna på MasterSeal 7000 CR – rött och grått – möjliggör säker applicering också i miljöer med dålig sikt.

  1. Primer MasterSeal P 770
  2. Membran MasterSeal M 790

MasterSeal 7000 CR system

Kontakt

Sören Wingstrand

Sören Wingstrand

Account Manager Construction Systems

+46 734 212 752

Kontakt

André Mac-Donald

André Mac-Donald

Account Manager Construction Systems

+46 731 574 903

MasterSeal 7000 CR

MasterSeal 7000 CR

Se videon om MasterSeal 7000 CR – Lösningen för extrema avloppsvattenutmaningar