MasterSeal 6100 FX - Elastiskt och flexibelt lättviktigt membran för vattentätning och skydd av betong

Hur fungerar MasterSeal 6100 FX?

MasterSeal 6100 FX är ett cementbaserat, elastiskt och flexibelt, lättviktigt 1-komponentsmembran för vattentätning och skydd av betong.

När det blandas med vatten får MasterSeal 6100 FX en flytande konsistens så att det enkelt kan appliceras för hand eller genom sprutning.

MasterSeal 6100 FX består av speciellt utvalda typer av cement, lättviktiga fyllnadsmedel, sand och specialpolyme-rer i pulverform.

Vilka unika egenskaper har MasterSeal 6100 FX?

 • 1-komponentsberedning med mycket elastiska egenskaper: Behöver endast blandas med vatten. Reducerar förvarings- och transportkostnader såväl som förpack-ningsavfall.
 • Elastiskt ner till -10 °C: Hög hållbarhet och skydd med reducerad sprickbildning på grund av försprödning.
 • Låg densitet/lätt beredning: Låg förbrukning vilket ger ett högt utbyte (mer än 50 % jämfört med vanliga tätslam-mor) och reducerad appliceringstid.
 • Snabb härdning: Möjliggör tidig användbarhet. Tankar kan fyllas efter endast 3 dagar.
 • Vattentätt vid 2 mm tjocklek: Tål ett vattentryck på upp till 5 bar (50 meter i pumphöjd).

Vilka är fördelarna med MasterSeal 6100 FX?

 • Utmärkt vidhäftning
 • Elasticiteten bibehålls under vatten
 • Kan andas: Genomsläppligt för vattenånga.
 • Hög resistens mot CO2-diffusion: Skyddar betong från armeringskorrosion. En 1 mm:s beläggning ger ett skyd-dande skikt mot karbonatisering som motsvarar upp till 40 cm betong.
 • Ingen ammoniaklukt: Kan appliceras i slutna utrymmen.
 • Reducerad risk för kalkutfällning
 • UV-resistent, ljusgrå och vita versioner finns: kan an-vändas som ytbeläggning vid applicering inomhus.
 • Bidrar till LEED-poäng: innehåller mer än 5 % återvunnet material.

Hämtningsbara filer

MasterSeal 6100 FX: Säkerhetsdatablad

pdf (53,05 Kb)

MasterSeal 6100 FX: Tekniskt datablad

pdf (318,44 Kb)

Kontakt

Sören Wingstrand

Sören Wingstrand

Account Manager Construction Systems

+46 734 212 752

Kontakt

André Mac-Donald

André Mac-Donald

Account Manager Construction Systems

+46 731 574 903