MasterSeal 550

Vattentätande och flexibelt cementbaserat tunnputsbruk

Hur fungerar MasterSeal 550?

MasterSeal 550 är ett vattentätande och flexibelt cementbaserat tunnputsbruk för användning mot både negativt och positivt vattentryck. Karbonatiseringsbromsande och öppet för diffusion av vattenånga.
MasterSeal 550 kan på grund av sina speciella egenskaper användas för vattentätning av:

 • Dricksvattentankar
 • Vattenreningsanläggningar
 • Vattentankar
 • Badrum, kök
 • Källare
 • Invändiga och utvändiga väggar på nya och gamla byggnader
 • Fuktiga rum

Vilka unika egenskaper har MasterSeal 550?

 • Klart för användning efter blandning av de två komponenterna
 • Vattentätt
 • Flexibelt, spricköverbryggande
 • Utmärkt vidhäftning på betong och andra material, t.ex. natursten, mineraliska byggmaterial, metall m.m.
 • Produkten är resistent mot frost och tösalter efter härdning.
 • Öppet för diffusion av vattenånga.
 • Godkänd för användning i kontakt med dricksvatten och foder.
 • Tixotropt; enkelt att påföra även på lodräta ytor.
 • Kostnadseffektivt
 • Kan påföras med spruta
 • För användning inom- och utomhus (UV-resistent)
 • Slitstarkt
 • Karbonatiseringsbromsande.

Hämtningsbara filer

MasterSeal 550: Säkerhetsdatablad

pdf (86,37 Kb)

MasterSeal 550: Teksniskt datablad

pdf (78,20 Kb)

Kontakt

Sören Wingstrand

Sören Wingstrand

Account Manager Construction Systems

+46 734 212 752

Kontakt

André Mac-Donald

André Mac-Donald

Account Manager Construction Systems

+46 731 574 903