Hantering av vattentätning och vatten

Ett innovativt sätt att vattentäta tunnlar

MasterSeal 345 har ett innovativt sätt att vattentäta underjordsbyggande. De lättanvända sprutapplicerade vattentätningsmembranen bildar ett kontinuerligt vattentätningssystem och är gjorda för att kombineras med arbete med sprutbetong och platsgjuten betong för att förenkla arbetet med kompositstrukturkonstruktioner.

Systemets vattentätningsegenskaper är resultatet av utmärkta vidhäftningsegenskaper mellan membranet och betongen som förhindrar vattenläckage längs med betongens membrankontaktyta på vardera sida om membranet. MasterSeal är också lämpat för strukturer under mark med komplex geometri och kan användas för de flesta tunnelkonstruktioner.

MasterSeal har följande fördelar:

  • Ett pålitligt vattentätt kompositsystem för komplex geometri.
  • Reducerad total konstruktionstid och kostnad.
  • Reducerade kostnader för underhåll och drift.
  • Kompatibel med andra konventionella vattentätningssystem.
  • Möjliggör effektiva tunnelreparationer genom sitt tunna lager.
  • Enkel och säker applicering.

Kontakt

Peter Månsberg

Peter Månsberg

Sales Manager Underground Construction

+46 708 783 129