Fullortsborrmaskin

De mycket effektiva produkterna optimerar borrmaskinens prestanda

MasterRocs produktutbud erbjuder en samlad lösning för schaktning med TBM med sköld (tunnelborrmaskin) i jord och hårt berg. Framdrivningen av borrmaskinen ökar och drifteffektiviteten förbättras:

  • MasterRoc SLF:s utbud av jordbehandlingsskum ger maximal effektivitet i alla typer av jord som man kan stöta på vid EPB-tunnelarbete.
  • MasterRoc SLP:s utbud av polymerer förstärker MasterRoc-skummen under svåra förhållanden.
  • MasterRoc ACP:s utbud av klumpförebyggande medel minskar ansamlingen och vidhäftningen på metallytor på borrmaskiner för mjukt och hårt berg.
  • MasterRoc TSG:s utbud av sköldtätningsmedel är beprövat och kostnadseffektivt.
  • MasterRoc BSG:s utbud av ramlagertätningsfett skyddar effektivt ramlagren tack vare sina unika egenskaper och sin vidhäftningsförmåga.
  • MasterRoc EPB:s EP2-fett med hög kvalitet.
  • MasterRoc ABR:s unika slitagefria teknik för dammhantering är framtagen för tunnelborrmaskiner för hårt berg som arbetar i material med en nötande effekt.

Kontakt

Peter Månsberg

Peter Månsberg

Sales Manager Underground Construction

+46 708 783 129

Hämtningsbara filer

Brochyr: Underground Construction Solutions (ENG)

pdf (1,28 Mb)