MasterRoc SA 430 – Flytande sprutbetongsaccelerator för våtsprutning

Hette tidigare: MEYCO SA 430

Hur fungerar MasterRoc SA 430?

MasterRoc SA 430 är en sprutbetongsaccelerator som framför allt används vid våtsprutning, men som även kan användas vid torrsprutning. MasterRoc SA 430 är ett flytande tillsatsmedel vars dosering kan varieras utifrån önskad bindnings- och härdningstid.

Rekommenderade användningsområden:

 • Tunnelanläggning och gruvdrift
 • Tillfälligt stöd
 • Permanent stöd
 • Slutgiltigt ytskikt
 • Lutningsstabilisering
 • Reparation av betongkonstruktioner

Vilka unika egenskaper har MasterRoc SA 430?

 • Snabb härdning och högre tidig hållfasthet
 • Det är drygt
 • Enkel att blanda ner i betongen, även vid låga temperaturer
 • Låg viskositet

Vilka är fördelarna med MasterRoc SA 430?

 • Ger en sprutbetong med hög kvalitet
 • Förbättrar vidhäftningen

Hämtningsbara filer

MasterRoc SA 430: Säkerhetsdatablad

pdf (147,31 Kb)

MasterRoc SA 430: Tekniskt datablad

pdf (69,06 Kb)

Kontakt

Peter Månsberg

Peter Månsberg

Sales Manager Underground Construction

+46 708 783 129