MasterRoc SA 168 – Alkalifri, flytande, snabbverkande accelerator för sprutbetong

Hette tidigare: MEYCO SA 168

Hur fungerar MasterRoc SA 168?

MasterRoc SA 168 är en effektiv alkalifri härdningsaccelerator för sprutbetong. Den är idealisk för våtsprutning av betong för tillfällig och permanent markförstärkning vid tunnelanläggning och gruvdrift, samt för lutningsstabilisering. Den passar även för acceleration av cementbaserat injekteringsbruk, till exempel ringformat bruk i TBM-tunnlar, cementerad markinjektering och skumbetong.

Vilka unika egenskaper har MasterRoc SA 168?

  • Doseringen kan varieras utifrån önskad bindnings- och härdningstid.
  • Snabbhärdande, vilket ger en snabbare arbetsprocess och möjlighet att skapa tjocka sprutbetongbeläggningar via lagervis applicering i en konstruktionssekvens.
  • Den unika produktsammansättningen ger snabb härdning, kontinuerlig hållfasthetsbildning, bra hållbarhet och bra långvarig hållfasthet.

Vilka fördelar innebär MasterRoc SA 168 för kunden?

  • Mycket låg uppkomst av damm vid applicering, vilket förbättrar arbetsmiljön.
  • Obetydligt återslag vid applicering med rätt munstycke, vinkel och avstånd.
  • Icke-aggressiva egenskaper ger ökad arbetssäkerhet, mindre miljöpåverkan och lägre hanteringskostnader.

Hämtningsbara filer

MasterRoc SA 168: Säkerhetsdatablad

pdf (46,89 Kb)

MasterRoc SA 168: Tekniskt datablad

pdf (85,04 Kb)

Kontakt

Peter Månsberg

Peter Månsberg

Sales Manager Underground Construction

+46 708 783 129