MasterRoc HCA 20

Tidigare produktnamn: Delvo Stabilizer

Hur fungerar MasterRoc HCA 20?

MasterRoc HCA 20 är en unik kemisk produkt som avbryter den normala hydratiseringen hos sprutbetongen fullständigt under ett par timmar eller några dagar, allt efter önskemål. MasterSet Delvo skapar en skyddande barriär runt alla typer av cementmineraler. (C3S, C3A, C2S, C4AF och gips).

Hydratiseringen kan återupptas när som helst genom tillsats av lämplig accelerator.

Vad gör MasterRoc HCA 20 till en unik lösning?

MasterRoc HCA 20 kan användas i alla typer av sprutbetonger för våt- och torrsprutning.

Med MasterRoc HCA 20 kan en betongblandning hållas färsk i upp till 3 dygn.

Hämtningsbara filer

MasterRoc HCA 20: Säkerhetsdatablad

pdf (53,66 Kb)

MasterRoc HCA 20: Tekniskt datablad

pdf (46,15 Kb)

Kontakt

Peter Månsberg

Peter Månsberg

Sales Manager Underground Construction

+46 708 783 129