Sprutbetong

Avancerade system för sprutbetong med höga prestanda

Högklassig, hållbar sprutbetong (sprutad betong) har blivit en viktig komponent i markstöd och stabilisering både inom tunnelarbete och gruvdrift. Våtsprutning på tunnelbeklädnader skapar moderna, monolitiska och sammansatta strukturer med en väsentlig minskning av kostnad och tid, mindre hälsorisker, ökad arbetssäkerhet och lägre miljöpåverkan i jämförelse med den konventionella torrsprutningen.

Eftersom vi alltid strävar efter att tillmötesgå kundens behov och krav och lite till, ökar våra tillsatsmedelstekniker prestanda, hydratiseringsreglering och viskositet för sprutbetong:

  • Serien med den snabbindande alkalifria acceleratorn (MasterRoc SA) tillverkar sprutbetong med utveckling av tidig hållfasthet och långsiktig hållfasthet.
  • Den kombinerade användningen av strukturarmeringsfiber har i stor grad lett till förbättrad belastningsupptagning, minskad spridning av förvittrade sprickor och förbättrad långvarig hållbarhet för permanent stöd.
  • Vi har många olika klorfria, flytande tillsatsmedel för förbättring av betongens plastiska och härdade egenskaper.
  • Vår speciellt framtagna produkt för smörjning av utrustning (MasterRoc LUB) kan appliceras före betongpumpning för att undvika igensättning.
  • Vi har även ett system för cementhydratiseringsreglering för applicering av våt och torr sprutbetong (MasterRoc HCA). Med detta kan man bibehålla en brukstid på upp till 72 timmar och därmed uppnå total flexibilitet i logistiken på arbetsplatsen.
  • Genom att tillsätta silikastoft (MasterRoc MS) minskar vi genomsläppligheten för att öka tätheten och den långvariga hållfastheten och hållbarheten hos sprutbetongen när den härdat. Silikastoft kan även förbättra pumpbarheten och formbarheten hos sprutbetongmassan.

MasterRoc HCA 20

Tidigare: Delvo Stabilizer

MasterRoc SA 168

MasterRoc SA 430

Kontakt

Peter Månsberg

Peter Månsberg

Sales Manager Underground Construction

+46 708 783 129

Hämtningsbara filer

Brochyr: Sprayed Concrete (ENG)

pdf (710,60 Kb)