MasterRoc MP 650 – Mikrofin portlandcement för berg- och jordinjektering

Tidigare MEYCO Rheocem 650

Hur fungerar MasterRoc MP 650?

MasterRoc MP 650 mikrofin portlandcement är framtagen för att användas vid berg- och jordinjektering. MasterRoc MP 650 består av små partiklar och är därmed särskilt väl lämpad för att tränga in i trånga skarvar, hålrum och porer. Den enastående inträngningen åstadkommer en vattentät injekterad berg- eller jordmassa på ett mycket effektivare sätt än vanlig portlandcement.

Rekommenderade användningsområden:

 • Tunnlar, bergrum och gruvor vid injektering före och efter schaktningen
 • Grundvattentätning och markstabilisering
 • Jordinjektering
 • Färdig injektering
 • Kontaktinjektering

Vilka unika egenskaper har MasterRoc MP 650?

 • Kort härdningstid – inledande härdning på 60 till 120 minuter och slutlig härdning på 120 till 150 minuter
 • Hållbart
 • Kostnadseffektivt
 • Fin partikelstorlek: specifik yta 6 500 cm²/g
 • Ofarligt

Vilka är fördelarna med MasterRoc MP 650?

 • Utmärkt inträngning i smala skarvar, små sprickor och porer
 • Förbättrad vattentäthet vid korrekt applicering
 • Bättre arbetsmiljö
 • Effektivare injektering och mindre spill

Hämtningsbara filer

MasterRoc MP 650: Säkerhetsdatablad

pdf (221,27 Kb)

MasterRoc MP 650: Tekniskt datablad

pdf (74,13 Kb)

Kontakt

Peter Månsberg

Peter Månsberg

Sales Manager Underground Construction

+46 708 783 129