MasterRoc MP 320 – Lösningsmedelsfritt, hydrofilt injekteringsbruk med låg viskositet för berginjektering och konsolidering av sand- och silthaltiga strata

Tidigare MEYCO MP 320

Hur fungerar MasterRoc MP 320?

MasterRoc MP 320 är ett enkomponents injekteringssystem avsett för:

 • Förinjektering vid underjordsarbeten
 • Efterinjektering
 • Markförbättring
 • Vatteninträngningsreduktion
 • Lutningsstabilisering

Produktens hydrofila egenskaper gör att den har god vidhäftning även på våta ytor. Produkten skummar inte och innehåller varken lösningsmedel eller giftiga ämnen.

Vilka unika egenskaper har MasterRoc MP 320?

 • Mycket låg viskositet
 • Bra vidhäftning på våta ytor
 • Ingen miljöpåverkan

Vilka fördelar innebär MasterRoc MP 320 för kunden?

 • Eftersom produkten inte är aggressiv förbättras arbetsmiljön
 • Med hjälp av en accelerator är det möjligt att kontrollera geltiden
 • Smidigt att blanda till och pumpa eftersom det går att använda samma utrustning som till cementbaserade injekteringsbruk

Hämtningsbara filer

MasterRoc MP 320: Säkerhetsdatablad

pdf (44,83 Kb)

MasterRoc MP 320: Tekniskt datablad

pdf (91,33 Kb)

Kontakt

Peter Månsberg

Peter Månsberg

Sales Manager Underground Construction

+46 708 783 129