Injekteringssystem för markkonsolidering

Undvik överraskningar med Master Roc injekteringstekniker

MasterRoc är ett komplett utbud av injekteringsprodukter och teknisk support vid markkonsolidering.

Mikrocement (MasterRoc MP 650) och mineralbruk (MasterRoc MP 320 och MasterRoc MP 325) även kallad kolloidal kiseldioxid, bidrar med betydande tekniska fördelar vid injektering. De här systemen möjliggör ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt och förbättrad arbetssäkerhet med minimal miljöpåverkan. Eftersom dessa material är så fina tränger de mycket effektivt in i små sprickor i berget och i finkorniga jordar och ger vattentätning, stabilitet och hållbarhet.

Skummande vattenkänslig polyuretan (MasterRoc MP 350-serien) är perfekt för att snabbt och effektivt motverka vatteninträngning. För riktigt komplicerade fall är lösningen en kombination av dränering och injektering av snabbreagerande skummande harts.

Snabbreagerande och icke vattenkänsliga system i polyureasilikat (MasterRoc 360-serien) stabiliserar snabbt dålig mark. Det expanderande skummet är utmärkt för att fylla hålrum.

Vårt sortiment av akrylhartser (MasterRoc MP 303 och MP 307) lämpar sig särskilt väl för restaureringsinjektering för beklädnader med prefabricerade betongelement , tegel och tunnlar klädda med murverk.

MasterRoc FLC 100

MasterRoc MP 320

MasterRoc MP 650

Kontakt

Peter Månsberg

Peter Månsberg

Sales Manager Underground Construction

+46 708 783 129

Hämtningsbara filer

Brochyr: Injection (ENG)

pdf (2,88 Mb)