Brandskydd

Sprutbara värmebarriärer för brandskydd

BASF har, inom ramen för varumärket, Master Builders Solutions, utvecklat MasterRoc FP 1350 för brandskydd av underjordskonstruktioner. Den här unika cementbaserade värmebarriären kan sprutas på eller gjutas på plats och eliminerar både explosiv ytsprickning och strukturell förslitning av betong och armering vid händelser som innebär extrem värme.

MasterRocs effektiva cementbaserade brandskyddsbeläggningar är perfekta både vid nyproduktion av tunnlar och för befintliga oskyddade tunnelbeklädnader. Barriären har förmågan att stå mot värmechocker utan att förlora i hållfasthet och innebär därmed betydligt kortare reparationstider och lägre kostnader efter en tunnelbrand.

Våra brandskyddsmurbruk ger en betydligt högre tryckhållfasthet än konventionella beklädnader och håller både genom hela konstruktionens livslängd och under en eventuell brand.

MasterRoc FP 1350 har följande hållbarhetsegenskaper:

  • Systemet fäster helt på egen hand vid underlaget, så värmebarriären döljer inte eventuella skador på beklädnaden utan det är alltid möjligt att inspektera uppkomst av sprickor och vatteninträngning.
  • Nödvändig tjocklek hos värmebarriären uppnås med endast ett lager, vilket gör att den håller samman bättre.
  • Ingen skyddande beläggning krävs och produkten kan kombineras med tunnelmålningssystem.
  • Står emot stötar och kemikalier.

Kontakt

Peter Månsberg

Peter Månsberg

Sales Manager Underground Construction

+46 708 783 129