MasterRoc - Produkter för underjordskonstruktioner

MasterRocs produktutbud innehåller marknadsledande nya produkter och experttillämpningar för tunnelarbete och gruvindustri. Våra pålitliga, kundinriktade lösningar innefattar flera enastående tekniker:

  • Egenskapsförbättrande medel för sprutbetong inklusive: acceleratorer, fibrer, konsistensreglerande medel och plastificerare.
  • Sprutbara bundna vattentätningsmembran som utgör en unik och viktig del av tunnelbeklädnaden.
  • Injektering och membranteknologi som innebär ökad säkerhet, kostnadseffektivitet och prestanda för tunnelarbete och gruvindustrin.
  • Ett ledande utbud av kemiska metoder som garanterar säker och ekonomisk drift av fullortsaggregat.

Vad är det som gör MasterRoc till en unik lösning för kunden?

Produktserien MasterRoc är framtagen för att tillgodose alla våra kunders behov när det gäller underjordskonstruktion. Utöver ett brett produktspektrum har vi ett globalt team som hjälper våra kunder att välja rätt produkter och system, så att de får tillgång till de bästa, mest kostnadseffektiva och kompletta lösningarna baserat på innovation och teknologi och kan uppnå sina mål och hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.

Global expertis för underjordskonstruktioner

MasterRocs produktutbud, uppbackat av BASF:s globala experter på underjordskonstruktion, är världsledande när det gäller pålitliga lösningar för tunnelarbete och gruvdrift som motsvarar kraven från både ingenjörer, ägare och entreprenörer. Genom att hålla kontakten med våra kunder från första början av ett projekt kan vi tillhandahålla lösningar för allt från produktval till utbildning och konsultverksamhet.

MasterRoc RBA 380

Snabbreagerande tvåkomponents injekteringsskum av polyureasilika för installation av flera olika typer av bergbultar

MasterRoc RBA 387

Snabbreagerande kompakt tixotropt injekteringsskum av polyureasilikat lämpat för självborrande ankare och automatiserad installation 

Kontakt

Peter Månsberg

Peter Månsberg

Sales Manager Underground Construction

+46 708 783 129

Hämtningsbara filer

Brochyr: Backfill (ENG)

pdf (410,50 Kb)

Brochyr: Injection (ENG)

pdf (2,88 Mb)

Brochyr: Metro (ENG)

pdf (638,29 Kb)

Brochyr: Road and Rail (ENG)

pdf (644,39 Kb)

Brochyr: Sprayed Concrete (ENG)

pdf (710,60 Kb)

Brochyr: Underground Construction Solutions (ENG)

pdf (1,28 Mb)

Brochyr: Underjordsbrytning i hårt berg

pdf (680,33 Kb)