MasterRheobuild

Mycket effektiva vattenreducerande tillsatsmedel med rheoplastiska egenskaper

Hur fungerar MasterRheobuild?

Tillsatsmedlet MasterRheobuild ger en överlägsen dispersion i cement och gör det möjligt att producera flytande betong med en låg vatten/cement-kvot. Den speciella formeln för dessa högeffektiva vattenreducerande tillsatsmedel ger betongen rheoplastiska egenskaper som förbättrar utläggningen av färsk betong för bättre produktionseffektivitet. Denna teknik kan användas för betongblandningar som kräver en mer flytande form och tidig hållfasthet

Vad är det som gör MasterRheobuild till en unik lösning för kunden?

MasterRheobuild-produkterna har unika, vattenreducerande egenskaper och gör det möjligt att framställa vätskeblandningar med låg genomsläpplighet. Lägre genomsläpplighet minimerar vattenabsorptionen och kloridinträngningen. Resultatet blir en tåligare konstruktion med längre livslängd

Fördelarna med MasterRheobuild:

  • Kortare utläggningstid minskar arbetstiden
  • Lägre genomsläpplighet ger ökad hållfasthet och förbättrar hållbarheten
  • Minskad segregering, även vid högre grader av formbarhet

Rätt partner för tillsatsmedel är nyckeln till framgång.

I produktfamiljen MasterRheobuild ingår Master Builders Solutions tekniska supportteam från BASF. Genom att lyssna på våra kunder och arbeta nära dem kan vi introducera nya, spännande produkter och utveckla lösningar för en så effektiv och kostnadsbesparande betongproduktion som möjligt.