MasterProtect 330 EL

Anti-karbonatiserande beläggning baserad på akrylpolymerer

MasterProtect 330 EL är en 1-komponent, vattenbaserad beläggning som är klar för användning och som beretts med en blandning av en effektiv akrylpolymer-emulsion med pigment och fina fyllmedel. Beläggningen, som fås i många färger, ger en skyddande och dekorativ yta på betong och andra ytor, både utom- och inomhus. Den vidhäftar bra på betongunderlag och är mycket elastisk – även vid temperaturer under fryspunkten. MasterProtect 330 EL ger ett utmärkt skydd mot karbonatisering och förblir ändå vattengenomträngligt.

Vad gör MasterProtect 330 EL till en unik lösning?

MasterProtect 330 EL är mycket beständigt mot förtvålning, och den kan påföras på nästan alla ytor utan primer. De elastiska egenskaperna är grunden för en utmärkt spricköverbryggande effekt, inte bara vid standardtemperaturer utan även vid temperaturer under fryspunkten, vilket har påvisats vid fullständig CE-märkning enligt EN 1504-2, såväl som vid flera icke-obligatoriska tester. MasterProtect 330 EL bevarar en utmärkt vidhäftning till underlaget även efter många frost-/töcykler och den bevarar samtidigt de spricköverbryggande egenskaperna.

Långsiktigt hållbart, estetiskt skydd med längre underhållsintervall fördröjer i hög grad betongens förvittring

Det är fördelaktigt för ägarna med de färre reparationsfaserna under byggets livslängd, när ett reparationssystem från Master Builders Solutions används:
MasterEmaco reparationsbruk
MasterProtect betongskydd

Hjälper till att reducera avbrottstiden och de totala underhållskostnaderna.