MasterPozzolith

Färdiga vattenreducerande tillsatsmedel för betong med begränsad hållfasthet.

Hur fungerar MasterPozzolith?

Den etablerade produktfamiljen MasterPozzolith är en serie vattenreducerande tillsatsmedel som maximerar funktionen hos betong med lägre hållfasthet. Dessa produkter, baserade på specialkemi och dosering kan reducera vatten och påverka bindningsegenskaper till önskade nivåer. Resultatet blir kvalitetsbetong med goda ytbehandlingsegenskaper för standardtillämpning.

Vad är det som gör MasterPozzolith till en unik lösning för kunden?

Dessa vattenreducerande tillsatsmedel kan användas för att höja sättningstal och öka plasticiteten hos betongen utan tillsats av vatten eller minskning av vatteninnehållet i betongen, och därvid öka hållfastheten medan sättningstalet behålls. Resultatet blir mer bearbetningsbar betong för entreprenörer eller höjd prestanda för tillämpningar som kräver ökad hållfasthet.


MasterPozzolith 475

Tidigare: Pozzolith 475-S