MasterMatrix 101 – effektivt viskositetsmodifierande medel för flytbetong

Tidigare produktnamn: RHEOMATRIX 101

Hur verkar MasterMatrix 101?

MasterMatrix 101 används för tillverkning av alla typer av betong som tidigare har krävt en ökad finmaterialhalt. 

MasterMatrix 101 har anpassats till betongtyper där det önskas viskositet, särskilt SKB-betong med en låg finmaterialhalt.

MasterMatrix 101 erbjuder betongindustrin följande fördelar:

- Motverkar separation och blödning

- Kan användas tillsammans med alla cementtyper

- Påverkar inte bindningstid och tidigare styrkor.

- Blandningen blir mer kraftfull gentemot ändrade vattenbehov.

Vad gör MasterMatrix 101 till en unik lösning?

Tack vare dess skräddarsydda effekt på betongen gör MasterMatrix 101 det möjligt att uppnå den rätta balansen mellan motstridiga egenskaper som flytbarhet, passeringsförmåga och beständighet mot separation

Hämtningsbara filer

MasterMatrix 101: Prestandadeklaration

pdf (41,90 Kb)

MasterMatrix 101: Säkerhetsdatablad

pdf (201,42 Kb)

MasterMatrix 101: Tekniskt datablad

pdf (49,78 Kb)