MasterLife SRA 815

Tidigare produktnamn: Rheomac SRA 815

Hur fungerar MasterLife SRA 815?

MasterLife SRA 815 är ett flytande tillsatsmedel som reducerar krympningen i bruk och betongblandningar generellt.

MasterLife SRA 815 kan tillsättas i fabriksbetong såväl som i betong inom prefabindustrin och kan alltid användas när ett projekt kräver kontroll av sprickbildning-en under en medellång till lång mognadstid.

Vad gör MasterLife SRA 815 till en unik lösning?

MasterLife SRA 815 minskar den krympning som orsakas av torkning och begränsar därigenom bildningen av mikro-sprickor och sprickor. Detta förhindrar problem med betongkonstruktioners utseende, och tack vare att färre mikrosprickor uppstår går det dessutom att framställa betong som är mer tålig mot negativ inverkan från aggressiva ämnen i den omgivande miljön, bland annat klorider, sulfater och koldioxid. Minskar risken för deformering.

Hämtningsbara filer

MasterLife SRA 815: Säkerhetsdatablad

pdf (207,81 Kb)

MasterLife SRA 815: Tekniskt datablad

pdf (50,23 Kb)