MasterLife SRA 900 –Krympreducerande tillsatsmedel till betong


Krympning hos betong beror på volymförändringarna hos denna till följd av avdunstning av vatten från den hårdnande betongen samt den kemiska reaktionen mellan vatten och cement d.v.s hydratationen. Till följd av krympningen kan betong spricka vilket i sin tur kan leda till att salter och andra kemikalier tillåts tränga in i betongen och bryta ner denna.

MasterLife SRA 900 är ett flytande, krympreducerande tillsatsmedel som reducerar den autogena krympningen såväl som långtidskrympningen utan att påverka övriga egenskaper. MasterLife SRA 900 innehåller inga expansiva tillsatser.


Användningsområden 

  • Betong med krav på reducerad krympning
  • Högkvalitativa betonggolv med synliga ytor.
  • Industrigolv
  • Sportgolv (isrinkar, tennisbanor, löparbanor etc.)
  • Förspänd betong (e. g. betongbalkar, håldäck)
  • Betongkonstruktioner med inbyggda tvång. 
  • Fasadpaneler (speciellt tillverkade av högpresterande betong)
  • Olika typer av reservoarer, simbassänger, betongkonstruktioner i marina miljöer.
  • Väg- och tågtunnelvalv, etc.

Hämtningsbara filer

MasterLife SRA 900: Säkerhetsdatablad

pdf (216,29 Kb)

MasterLife SRA 900: Tekniskt datablad

pdf (87,87 Kb)