MasterKure 127WB – används som membran på nygjuten, härdande betong

Tidigare: MASTERKURE 127

Hur verkar MasterKure 127WB?

MasterKure 127WB sprutas på betongytan för att skydda den mot för snabb uttorkning.

MasterKure 127 WB bildar ett membran som minskar vattenavdunstningen från ytor, vilket reducerar riskerna för krympsprickor och svaga betongytor.

Vad gör MasterKure 127WB till en unik lösning?

MasterKure 127WB kan sprutas på precis efter ingjutning och bildar efter några få timmar ett membran som normalt försvinner av sig själv inom ca en månad.

MasterKure 127WB innehåller varken organiska lösningsmedel eller vax och är nästan luktfri. Uppfyller TI-B 33= 84 % ASTM C-156-80a = 82 %.

Hur uppfyller MasterKure 127WB kundernas krav?

MasterKure 127WB är en miljövänlig härdning med dokumenterad effekt.

MasterKure 127WB är lämpligt för härdning av alla betongtyper och kan användas för allt gjutningsarbete på byggplatser och i betongindustrin, till exempel brobygge och landningsbanor, betongdäck, reningsverk och betongelement.

Hämtningsbara filer

MasterKure 127 WB: Säkerhetsdatablad

pdf (124,49 Kb)

MasterKure 127 WB: Tekniskt datablad

pdf (60,90 Kb)