Reparation och injektering av sprickor med MasterInject

Hur fungerar reparation av sprickor med MasterInject?

MasterInject används där betongen har skadats konstruktionsmässigt. Injekteringshartsen fyller och tätar sprickor och hålrum som uppstått på grund av korrision eller skador från seismisk aktivitet och yttre påverkan.

Vad gör reparationssystemet MasterInject till en unik lösning?

MasterInject har utvecklats för användning överallt där det finns sprickor i byggnader och betongkonstruktioner. Det ger effektiv resistens och skydd mot ytterligare nedbrytning och inträngning av vatten och andra föroreningar.
Vårt epoxi- och polyuretanbaserade injekteringsharts används för att reparera sprickor i konstruktioner. MasterInject kan enkelt sprutas in i sprickan, tränga in i konstruktionen och fylla sprickorna så att bärförmågan och konstruktionens hållbarhet återställs.

Hämtningsbara filer

Brochyr Reparation av betong

pdf (3,12 Mb)