MasterGlenium SKY 420

Vattenreducerande tillsatsmedel för betong

Vad är MasterGlenium SKY 420?

MasterGlenium SKY 420 är en superplasticerare baserad på modifierade polymerer av karboxylateter. MasterGlenium SKY 420 är lämplig att använda vid tillverkning av självkompakterande betong eller där stora krav ställs på flytegenskaper och sammanhållning.

Vad gör MasterGlenium SKY 420 till en unik lösning?

MasterGlenium SKY 420 kan även användas som en mycket effektiv vattenreducerare. MasterGlenium SKY 420 har normal öppethållandetid. MasterGlenium SKY 420 är möjlig att kombinera med alla typer av luftporbildare, acceleratorer, retarders och flyttillsatsmedel baserade på karboxylateter.

Hur uppfyller MasterGlenium SKY 420 kundernas krav?

  • Normal öppethållandetid och bindetid.
  • Förbättrad reologi.
  • Mycket god dispergering vid höga bindemedels- och finmaterialhalter.
  • Mindre vibreringsbehov

Hämtningsbara filer

MasterGlenium SKY 420: Prestandadeklaration

pdf (173,17 Kb)

MasterGlenium SKY 420: Säkerhetsdatablad

pdf (88,18 Kb)

MasterGlenium SKY 420: Teknikst datablad

pdf (79,15 Kb)