MasterGlenium SKY 840


Vad är MasterGlenium SKY 840?

MasterGlenium SKY 840 är en superplasticerare som är baserad på modifierade polymerer av karboxylateter. MasterGlenium SKY 840 är lämplig för användning vid tillverkning av självkompakterande betong (SKB) eller där det ställs höga krav på flytbarhet och kohesion i kombination med en hög halt av finkornigt material och lågt V/C-tal.

Vad gör MasterGlenium SKY 840 till en unik lösning?

MasterGlenium SKY 840 kan även användas som ett mycket effektiv vattenreducerande medel. MasterGlenium SKY 840 minskar betongens viskositet, har en positiv effekt på pumpbarheten och gör betongen lättare att arbeta med.
Produkten är lämplig att kombinera med alla typer av superplasticerare som är baserade på karboxylateter.


Egenskaper och fördelar

  • Optimerad arbetsbarhet
  • Minskad strukturuppbyggnad i betonger med hög finhalt, behåller arbetbarheten över tid
  • Förbättrad ytfinish med reducerade defekter
  • Förbättrad reologi
  • Utmärkt pumpbarhet, viskositetssänkande
  • Mindre arbetskrävande vid utlägg och kompaktering
  • Kortare produktionstiderHämtningsbara filer

MasterGlenium SKY 840: Prestandadeklaration

pdf (186,40 Kb)

MasterGlenium SKY 840: Säkerhetsdatablad

pdf (191,18 Kb)

MasterGlenium SKY 840: Tekniskt datablad

pdf (144,42 Kb)