MasterGlenium SKY 823

Superplasticerare för betong

Vad är MasterGlenium SKY 823?

MasterGlenium SKY 823 är en superplasticerare som är baserad på modifierade polymerer av karboxylateter. MasterGlenium SKY 823 är lämplig för användning vid tillverkning av självkompakterande betong (SCC) eller där det ställs höga krav på flytbarhet och kohesion i kombination med en hög halt av finkornigt material och lågt V/C-tal.

Vad gör MasterGlenium SKY 823 till en unik lösning?

MasterGlenium SKY 823 kan även användas som ett mycket effektiv vattenreducerande medel. MasterGlenium SKY 823 minskar betongens viskositet, har en positiv effekt på pumpbarheten och gör betongen lättare att arbeta med. Jämnare härdning över tvärsnittet.

Hur uppfyller MasterGlenium SKY 823 kundernas krav?

  • Optimerad arbetsbarhet
  • Ökad robusthet och förbättrad konsistens när det gäl-ler betongens kvalitet samt låg klibbighet
  • Förbättrad ytfinish med reducerade defekter
  • Förbättrad reologi och robusthet
  • Utmärkt pumpbarhet, viskositetssänkande
  • Mindre arbetskrävande vid utlägg och kompaktering
  • Kortare produktionstider

Hämtningsbara filer

MasterGlenium SKY 823: Prestandadeklaration

pdf (173,51 Kb)

MasterGlenium SKY 823: Säkerhetsdatablad

pdf (49,22 Kb)

MasterGlenium SKY 823: Teknikst datablad

pdf (127,21 Kb)