MasterGlenium SKY 812 - vattenreducerande tillsatsmedel för betong

Vad är MasterGlenium SKY 812?

MasterGlenium SKY 812 är en superplasticerare som är baserad på modifierade polymerer av karboxylateter. MasterGlenium SKY 812 är lämplig för användning vid tillverkning av självkompakterande betong (SCC) eller där det ställs höga krav på flytbarhet och kohesion i kombination med en hög halt av finkornigt material och lågt V/C-tal. .

Vad gör MasterGlenium SKY 812 till en unik lösning?

MasterGlenium SKY 812 kan även användas som ett mycket effektivt vattenreducerande medel. MasterGlenium SKY 812 minskar betongens viskositet, har en positiv effekt på pumpbarheten och gör betongen lättare att arbeta med.

Hur uppfyller MasterGlenium SKY 812 kundernas krav?

  • Optimerad arbetsbarhet
  • Ökad robusthet och förbättrad konsistens när det gäller betongens kvalitet samt låg klibbighet
  • Förbättrad ytfinish med reducerade defekter
  • Förbättrad reologi och robusthet
  • Utmärkt pumpbarhet, viskositetssänkande
  • Mindre arbetskrävande vid placering och kompaktering

Hämtningsbara filer

MasterGlenium SKY 812: Prestandadeklaration

pdf (223,02 Kb)

MasterGlenium SKY 812: Säkerhetsdatablad

pdf (47,45 Kb)

MasterGlenium SKY 812: Teknikst datablad

pdf (154,47 Kb)