MasterGlenium SKY 684

Tidigare produktnamn: Glenium SKY 684

Hur fungerar MasterGlenium SKY 684?

MasterGlenium SKY 684 är ett flyttillsatsmedel baserat på en ny generation modifierade polymerer.

Produkten ger en förbättrad betong som uppfyller högsta krav på livslängd och kvalitet.

För full vintereffekt bör doseringen ligga på minst 1,7 % av cementvikten. Det kan medföra att man får sänka vct för att inte få en allt för ”lös” konsistens

Användningsområde

  • MasterGlenium SKY 684 är speciellt framtaget för användning i betong till fabriksbetong när man har krav på snabbt tillstyvnande och snabb hållfasthetstillväxt vintertid
  • Betong med krav på snabb avformning.
  • Betongblandningar med låga vattencementtal.

Vad gör MasterGlenium SKY 684 till en unik lösning?

  • Ger minskad ytklistrighet
  • Snabb glättning vid låga temperaturer
  • Perfekt vid gjutning av golv där ytan ska glättas såväl höst och vår som vinter

Hämtningsbara filer

MasterGlenium SKY 684: Prestandadeklaration

pdf (173,77 Kb)

MasterGlenium SKY 684: Säkerhetsdatablad

pdf (152,20 Kb)

MasterGlenium SKY 684: Tekniskt datablad

pdf (150,72 Kb)