MasterGlenium SKY 612

Tidigare produktnamn: Glenium SKY 612

Hur fungerar MasterGlenium SKY 612?

MasterGlenium SKY 612 tillsätts samtidigt med blandningsvattnet eller direkt i den färska betongen. Tillsätt aldrig MasterGlenium SKY 612 i torr ballast eller cement. För tillverkning av saltfrostbeständig betong rekommenderar vi MasterGlenium SKY 612 tillsammans med luftporbildaren MasterAir. MasterGlenium SKY 612 kan kombineras med alla typer av flyttillsatsmedel baserade på karboxylateter. Kombination av andra typer av flyttillsatsmedel kan dock orsaka omedelbar konsistensförlust.


Vad gör MasterGlenium SKY 612 till en unik lösning?

  • Något längre öppethållandetid kombinerat med kort bindetid.
  • Förbättrad reologi ihop med krossmaterial
  • Mindre vibreringsbehov
  • Mycket god stabilitet
  • Förmåga att bygga struktur i vila – MINSKAT FORMTRYCK

Hämtningsbara filer

MasterGlenium SKY 612: Prestandadeklaration

pdf (173,18 Kb)

MasterGlenium SKY 612: Säkerhetsdatablad

pdf (43,87 Kb)

MasterGlenium SKY 612: Tekniskt datablad

pdf (141,07 Kb)