MasterGlenium SKY 558

Tidigare produktnamn: Glenium SKY 558

Hur fungerar MasterGlenium SKY 558?

MasterGlenium SKY 558 är ett flyttillsatsmedel baserat på modifierade polymerer av karboxylateter.

MasterGlenium SKY 558 är speciellt framtaget för att användas vid tillverkning av betong med helkrossad ballast. MasterGlenium SKY 558 bibehåller vidare konsistensen under längre tid jämfört med normala flyttillsatsmedel, vilket gör det möjligt att transportera under längre tid.

Användningsområde

MasterGlenium SKY 558 tillsätts samtidigt med blandningsvattnet eller direkt i den färska betongen. Tillsätt aldrig MasterGlenium SKY 558 i torr ballast eller cement. För tillverkning av saltfrostbeständig betong rekommenderar vi MasterGlenium SKY 558 tillsammans med luftporbildaren MasterAir. MasterGlenium SKY 558 kan kombineras med alla typer av flyttillsatsmedel baserade på karboxylateter. Kombination av andra typer av flyttillsatsmedel kan dock orsaka omedelbar konsistensförlust.

Vad gör MasterGlenium SKY 558 till en unik lösning?

  • Något längre öppethållandetid kombinerat med kort bindetid.
  • Förbättrad reologi ihop med krossmaterial
  • Mindre vibreringsbehov
  • Ökad stabilitet perfekt till SKB tillverkning

Hämtningsbara filer

MasterGlenium SKY 558: Prestandadeklaration

pdf (173,71 Kb)

MasterGlenium SKY 558: Säkerhetsdatablad

pdf (40,75 Kb)

MasterGlenium SKY 558: Tekniskt datablad

pdf (151,72 Kb)