MasterGlenium SKY - Flyttillsatsmedel till färdigbetong


Superplasticeraren för hög tidig styrkeutveckling

MasterGlenium SKY-molekylernas speciella sammansättning gör att de kan tas upp med fördröjd adsorption på cementpartiklarna så att de sprids effektivt under en lång tidsperiod. De lämnar tillräckligt mycket utrymme på cementytan för att göra en snabb hydratiseringsreaktion möjlig, vilket resulterar i hög tidig styrkeutveckling.

Garanterar en konstant hög kvalitet vid ett lågt VCT-tal

Jämfört med konventionella PCE-superplasticerare gör vårt MasterGlenium SKY-sortiment det möjligt för tillverkare av färdigbetong att optimera sina lager, underlätta logistiken och minska investeringarna i tankar och spridningsutrustning, vilket även minskar underhållskostnaderna.

MasterGlenium SKY-produkter garanterar en färdigbetong med konstant hög kvalitet vid ett lågt vatten/cement-tal och långt öppethållande vid höga temperaturer utan fördröjd styrkeutveckling, vilket uppfyller kraven i EN 206-1.

Denna nya generation av flyttillsatsmedel till färdigbetong garanterar en produkt som uppfyller den ursprungliga specifikationen från färskt till härdat tillstånd.

MasterGlenium SKY 840

Vattenreducerande tillsatsmedel för betong

MasterGlenium SKY 558

MasterGlenium SKY 637

MasterGlenium SKY 823

Superplasticerare för betong

MasterGleniumSKY 420

Vattenreducerande tillsatsmedel för betong

Hämtningsbara filer

Brochyr MasterGlenium SKY

pdf (588,91 Kb)