MasterGlenium SKY

Superplasticeraren för färdigbetong för Total Performance Control

Hur fungerar MasterGlenium SKY?

MasterGlenium SKY-molekylernas speciella form gör att de kan tas upp med fördröjd adsorption på cementpartiklarna så att de sprids effektivt under en lång tidsperiod. De lämnar tillräckligt mycket utrymme på cementytan för att göra en snabb hydratiseringsreaktion möjlig, vilket resulterar i hög tidig styrkeutveckling.

Som en följd av detta uppfyller vårt MasterGlenium SKY-sortiment bättre de lokala krav och förhållanden som gäller.

Vad gör MasterGlenium SKY till en unik lösning?

MasterGlenium SKY-produkter erbjuder en enda, mångsidig tillsats för många typer av användningar och förhållanden.

Jämfört med konventionella PCE-superplasticerare gör vårt MasterGlenium SKY-sortiment det möjligt för tillverkare av färdigbetong att optimera sina lager, underlätta logistiken och minska investeringarna i tankar och spridningsutrustning, vilket även minskar underhållskostnaderna.

MasterGlenium SKY-produkter garanterar en färdigbetong med konstant hög kvalitet vid ett lågt vatten/cement-tal och förlängd bearbetningsbarhet vid höga temperaturer utan fördröjd styrkeutveckling, vilket uppfyller kraven i EN 206-1.

Denna nya generation av superplasticerare garanterar en betong som uppfyller den ursprungliga specifikationen från färskt till härdat tillstånd.

MasterGlenium SKY 558

MasterGlenium SKY 637

MasterGlenium SKY 823

Superplasticerare för betong

MasterGleniumSKY 420

Vattenreducerande tillsatsmedel för betong

Hämtningsbara filer

Brochyr MasterGlenium SKY

pdf (588,91 Kb)