MasterGlenium ACE 435 -  vattenreducerande tillsatsmedel för betong

Vad är MasterGlenium ACE 435?

MasterGlenium ACE 435 är en superplasticerare som är baserad på modifierade polymerer av karboxylateter. MasterGlenium ACE 435 är lämplig för användning vid tillverkning av självkompakterande betong (SCC) eller där kraven på flytbarhet och kohesion är höga.

Vad gör MasterGlenium ACE 435 till en unik lösning?

MasterGlenium ACE 435 kan även användas som ett mycket effektivt vattenreducerande medel. MasterGlenium ACE 435 har en kort bindningstid som gör produkten lämplig för an-vändning när du vill ha en kortare bindningstid för att behandla ytor, kort efter gjutning, eller för att snabbt kunna ta bort formarna. MasterGlenium ACE 435 har en utmärkt prestanda vid låga temperaturer.

Hur uppfyller MasterGlenium ACE 435 kundernas krav?

MasterGlenium ACE 435 är lämplig att kombinera med alla typer av superplasticerare som är baserade på karboxylateter.

Egenskaber och fördelar

  • Optimerat öppethållande för bearbetbarhet som kom-bineras med kort bindningstid.
  • Ökad robusthet och förbättrad konsistens när det gäller betongens kvalitet samt låg klibbighet.
  • Förbättrad ytfinish med reducerade defekter.
  • Förbättrad reologi och robusthet.
  • Optimal utveckling av styrka vid låga temperaturer.
  • Mindre arbetskrävande vid placering, kompaktering och härdning.

Hämtningsbara filer

MasterGlenium ACE 435: Prestandadeklaration

pdf (172,66 Kb)

MasterGlenium ACE 435: Säkerhetsdatablad

pdf (50,52 Kb)

MasterGlenium ACE 435: Teknikst datablad

pdf (154,29 Kb)