MasterGlenium ACE

Superplasticeraren för förgjuten betong för ökad produktivitet och hållbarhet


Hur fungerar MasterGlenium ACE?

MasterGlenium ACE medför ingen fördröjning av torkningsprocessen och förbättrar utvecklingen av tidig styrka.

Den unika molekylstrukturen hos MasterGlenium ACE täcker en mindre del av cementkornens yta för att reagera med vatten.

Vad gör MasterGlenium ACE till en unik lösning?

Den viktiga prestandafördelen hos MasterGlenium ACE är snabb styrkeutveckling vid tidiga torkningsåldrar och låga, värmehärdande omgivningstemperaturer. Ökad produktivitet har en direkt inverkan på kostnadseffektiviteten.

MasterGlenium ACE-tekniken uppfyller alla krav inom betongelementindustrin och sparar samtidigt tid och pengar.

MasterGlenium ACE-sortimentet optimerar effektiviteten hos blandningen, minskar produktionscykeln och gör en dubbelt så hög produktion möjlig.

Mängden energi som krävs i produktionscykeln reduceras. Extern energitillförsel kan elimineras, vilket gör att behovet av värmehärdning försvinner. Som en följd av detta sparar MasterGlenium ACE pengar och ökar hållbarheten hos betong genom att begränsa alla mikrosprickor som kan uppstå vid värmehärdning (termisk chock, temperaturgradient m.m.).

Den flödes- och vattenreducerande effekten hos MasterGlenium ACE ger en robust och direkt beredning av självkompakterande betongtyper. De kan placeras utan att vibreras när de kombineras med en kompatibel tillverkningsprocess. Detta reducerar stressfaktorn vid vibration och buller för arbetare och bofasta i närheten.

MasterGlenium ACE 435

MasterGlenium ACE 30

Tidigare: Glenium ACE 30

MasterGlenium ACE 32

MasterGlenium ACE 410

Hämtningsbara filer

Brochyr Betong för betonelementindustrin

pdf (369,81 Kb)