MasterGlenium 5118 - superplasticerare

Tidigare: Glenium 51/18

Hur fungerar MasterGlenium 5118?

MasterGlenium 5118 är den nya generationen superplasticerare och är en modifierad polykarboxylateter.

MasterGlenium 5118 är vattenlöslig. Med hjälp av MasterGlenium 5118 kan betongens vattenhalt reduceras med upp till 40 %.

MasterGlenium 5118 är lämplig att använda vid tillverkning av självkompakterande betong.

Användning

MasterGlenium 5118 tillsätts samtidigt med blandningsvattnet.

Tillsats av MasterGlenium 5118 i torr ballast eller cement rekommenderas inte. För tillverkning av frostbeständig betong rekommenderas MasterGlenium 5118 i kombination med MasterAir. MasterGlenium 5118 i kombination med andra flyttillsatsmedel kan i vissa fall framkalla omedelbar konsistensförlust, s.k. ”Slump-killing”.


Vad gör MasterGlenium 5118 till en unik lösning?

MasterGlenium 5118 ger möjligheten att arbeta med extremt låga vattencementtal (0,30) med mycket höga sättmått.

Hämtningsbara filer

MasterGlenium 5118: Säkerhetsdatablad

pdf (44,03 Kb)

MasterGlenium 5118: Tekniskt datablad

pdf (170,24 Kb)